Tema:

Viktig kunskap om larvspridning

Många marina djurarter har ofta sitt ursprung i en annan population någon helt annanstans, och larver som de själva producerar bidrar till andra populationer, på andra platser. Ny forskning om hur lokala bestånd av marina arter, såsom torsk, sjöstjärnor och koralldjur, bildas genom larvspridning ger viktig vägledning när det gäller att hitta de mest lämpliga platserna att skydda som reservat.