Genom att kombinera inventeringsresultat med gammal jaktstatistik kan vi få reda på en hel del om hur populationerna av vikaresäl utvecklat sig. Vi vet att jakten kraftigt reducerade stammen under första hälften av 1900-talet. Under 1960-talet skedde ytterligare en nedgång i den redan reducerade stammen. Denna gång orsakades nedgången av miljögifter. Idag har ytterligare ett hot mot vikaresälen uppträtt, nämligen klimatet. Ett varmare klimat förväntas ge en utslagning av sydliga populationer av vikaresäl, och sämre överlevnad hos nordliga populationer.