Detta är delrapport 1 av 3 för videoundersökningar av epifauna i Kattegatt och Öresund 2017-18. Undersökningarna syftar till att ge översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat och epibentisk fauna inom ett ca 13 000 ha stort område i sydöstra Kattegatt.