För att följa hur havet mår övervakas den svenska havsmiljön. Det är många som hjälps åt i detta viktiga arbete; myndigheter, länsstyrelser, kommuner, forskare, konsulter och enskilda. Broschyren presenterar kort vem som gör vad inom havsmiljöövervakning i Sverige. Broschyren finns även på engelska: Monitoring the Sea, ISBN 978-91-620-8388-5.