Ekosystemets reaktion på ändrad näringstillförsel kan följas genom att mäta växtplanktons produktion. Denna variabel ingår i vårt nationella övervakningsprogram och har, tack vare det nationella samarbetet med Havet-rapporten, för första gången sammanställts för att utvärdera och jämföra produktiviteten i våra havsområden över tid.