Näringssituationen i Bottniska viken har varit stabil de senaste 10 åren. Det visar de flesta variabler som mäts inom programmet "Vattenmassans biologi". I Bottenviken har dock biomassan av växtplankton minskat de senaste 7 åren.