Bild
;
Tema:

Varmare hav dödar koraller

Korallblekning har kraftigt påverkat korallerna på Stora Barriärrevet utanför Australiens ostkust. Blekningen orsakas av att temperaturen stiger, och innebär att korallen dör. Att stävja klimatförändringarna är den enda lösningen på problemet, enligt forskare.

Korallerna bleks på grund av att mikroorganismer som lever i symbios med själva korallen "spottas ut". Orsaken är att temperaturen stiger. När korallen inte längre har kvar sina mikroorganismer dör den.

Stora Barriärrevet, som är känt för sina korallrev, har haft tre stora blekningsepisoder de senaste 20 åren, varav det som skedde 2016 har varit det i särklass mest allvarliga.

Forskare har försökt ta reda på vad orsaken till den massiva blekningen har varit, och har bland annat undersökt fiske, vattenkvalitet och vattentemperatur. Det har tidigare funnits teorier om att fisket påverkat biodiversiteten i korallreven, och att detta missgynnat korallerna. Även vattnets kvalitet har misstänkts kunna påverka korallerna negativt.

Men i en ny studie visar forskarna att det är den förhöjda temperaturen som är den överlägset mest bidragande orsaken till korallblekningen. Temperaturen stiger i haven som en följd av klimatförändringarna, och det enda sättet att komma till rätta med problemen är att minska dessa förändringar radikalt, enligt forskarna.