DNA-analys av harrar i Kvarkenområdet visar att två skilda populationer vandrade in i området efter istiden, och att uppdelningen i dessa två populationer fortfarande består, nästan 10000 år senare. Detta trots att vandringsvägarna varit öppna i åtminstone 6000 år.