Bild: NASA/GSFC/Michael Studinger (CC BY 2.0)

Världens största marina reservat har nu inrättats

I Rosshavet Antarktis lever bland annat kejsarpingviner, valar, fiskar och plankton. För att skydda det marina livet har man bildat världens hittills största marina reservat med 35 års kommersiellt fiskeförbud.

Rosshavet är en bukt i Antarktis med ett rikt djurliv, både över och under vattenytan. Här hittar man bland annat 38 procent av världens adéliepingviner, och i vattnen finns stora mängder krill som är basföda för bland annat sälar och valar.

Det nya reservatet, som täcker 1,5 miljoner kvadratkilometer, har skapats genom en internationell överenskommelse mellan de 25 länder som är medlemmar i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR.

Beslutet om att skydda Rosshavet togs för cirka ett år sedan, och den första december i år trädde överenskommelsen i kraft. Det innebär att havsområdet nu är skyddat i 35 år framöver.

– Det är svårt att skydda internationellt vatten och detta är en milstolpe i arbetet om marint skydd i Antarktis. Det är en stor bedrift att 25 länder kommit överens om att öka skyddet för detta näringsrika område med stor biodiversitet – det med kräver tid och engagemang. Det har varit intensiva förhandlingar och vi är mycket glada och vi har förhoppningar om att detta kan bidra till att även de andra liggande förslagen också går igenom. Samtidigt deltar vi också i att öka områdeskyddet i Arktis, säger Jessica Nilsson, utredare på HaV.