Världens hav tappar andan

Syrebristen i världens alla hav blir allt värre, och sprider sig allt längre ut från kustområdena. Det visar en internationell kartläggning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science. I kustnära vatten, som Östersjön, har områden med syrebrist mer än tiodubblats sedan 1950. I öppet hav har mängden vatten utan syre mer än fyrdubblats.

- Tillräckligt med syre i bottenvatten är nödvändigt för ett välfungerande, hälsosamt ekosystem, säger Daniel Conley, professor i biogeokemi vid Lunds universitet, och en av författarna till studien.

Syrebristen orsakar stora förändringar i havens produktion, biologiska mångfald och biogeokemiska cykler. Fiskar försöker att fly för att inte kvävas.

Vid förra sekelskiftet fanns ett fåtal döda zoner. I dag handlar det om över 600 dokumenterat syrefattiga system, både vid kuster och ute på öppet hav. Nordsjön, Östersjön, Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten – syrebristen finns överallt.

Forskarna varnar för att allt fler områden kommer att drabbas av syrebrist till följd av den globala uppvärmningen. Teamet bakom studien föreslår tre strategier för att bromsa utvecklingen: minskad näringstillförsel och klimatpåverkan, utökat skydd av marint liv och fler skyddade områden samt en förbättrad miljöövervakning.

- Det här är ett problem som vi kan lösa, men om ska vi lyckas bromsa klimatförändringarna så krävs förstås globala insatser. Effektivare avloppsrening och minskad användning av fossila bränslen är två viktiga steg på vägen, säger Karin Limburg från SLU som också deltagit i kartläggningen.