Välj hållbart fiskad tonfisk

Tonfisk på burk är en billig och näringsrik kost som är populär hos många. En undersökning av Testfakta visar dock att samtliga åtta undersökta märken innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A, liksom spår av kvicksilver. Endast en av burkarna, en MSC-märkt, innehöll tonfisk från hållbart fiskade bestånd. Bäst omdömen vad gäller smak får en dyr burk som innehåller den ur hållbarhetssynpunkt problematiska gulfenade tonfisken. Den fiskas i Atlanten där överfiske och illegalt fiske försiggår, och plockas också upp innan den hinner föröka sig. – Tyvärr går inte alltid smak och hållbart fiske hand i hand. Men fortsätter vi att köpa fisk enbart baserat på smak utan hänsyn till de marina ekosystemen riskerar vi en framtid utan fisk och fiske, säger Inger Melander på WWF.