Regelbunden provtagning utgör grunden för faktabaserad hantering av miljöfrågor. Utan tillgång till långa tidsserier med data av hög kvalitet skulle vi veta mycket mindre om förändringar i miljön och dess orsaker. Här föreslås nya och förbättrade metoder för att få ut mer information från insamlade data och avslöja mätvärden som är felaktiga eller av låg kvalitet. Det gör det möjligt att att säkrare skilja mellan verkliga trender i miljötillståndet och trendbrott orsakade av förändringar i provtagning eller analys.