Nu visar det sig att vågkraftverk kan gynna djurlivet i havet. Fiskar, krabbor, humrar och andra mindre organismer dras helt enkelt till de stora betongfundament som är ena delen i den apparatur som används för att utvinna energi ur vågor. För där hittar de nya gömställen och hem. Det visar en ny doktorsavhandling vid Uppsala universitet.