De havsnära strandängarna får allt färre vadarfåglar. Nu behövs kraftfulla åtgärder för att häva den negativa trenden.