De senaste 30 åren har frekvensen av stora saltvatteninbrott till Östersjön minskat. Detta får stora konsekvenser för det marina ekosystemet. Vid ett saltvatteninbrott ersätts det syrefattiga vattnet i de djupa bassängerna i Östersjön med syrerikt saltvatten från Kattegatt. Endast i samband med riktigt stora inflöden är vattnet tillräckligt salt och därmed tungt nog att ersätta bottenvattnet i de djupaste bassängerna. Det spekuleras nu om att ett regimskifte har inträffat, från ofta förekommande, vinddrivna saltvatteninbrott vintertid till mindre och medelstora inflöden, drivna av horisontell skiktning sommartid.