I denna rapport redovisas vilka strandområden i Västerbottens län som har ett utvidgat strandskydd. Totalt handlar det om 53 strandområden längs kusten och 17 kustnära öar.