En rekonstruktion av Östersjöns miljötillstånd 1850-2006 med avseende på övergödning. En modell har använts som simulerar hydrografi och biogeokemiska cykler.