När en val dör och sjunker till havsbotten blir den föda för ett helt unikt ekosystem. Forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av en webbkamera på havsbotten upptäckt helt nya arter som lever enbart på döda valar. Forskningen visar också att havens artmångfald kan vara betydligt större än vi trott.