Andelen korallrev som är hotade har ökat avsevärt de senaste decennierna och har lett till en fokusering på frågor som rör revens resiliens och dess förvaltning. Resiliens, dvs. hur väl ett ekosystem kan absorbera störningar utan att ändra identitet, är ett begrepp som kan användas för att bl.a. förstå hur sårbart ett ekosystem är. För att förvaltningen av korallrev och andra ekosystem skall vara effektiv krävs förståelse av, och lämpliga verktyg för att mäta, de ekosystemprocesser som påverkar och upprätthåller resiliensen.