Astrid Cleve von Euler (1875–1968) blev 1898 Sveriges första kvinnliga filosofie doktor i ett naturvetenskapligt ämne.Cleve disputerade i botanik, och från unga år studerade hon särskilt kiselalger. Hon blev snart en framgångsrik specialist i Sverige på denna mikroskopiska växtgrupp. Efter att hon under 1950-talet publicerade en omfattande flora över dem, belönades hon till exempel med hederstiteln professors namn för sitt arbete.