Marina främmande arter som sprids mellan världshaven via fartygs barlastvatten orsakar varje år skador för tiotals miljarder kronor, visar denna rapport från WWF. Både fiskenäringen, industrier, infrastruktur och kustnära samhällen drabbas negativt, enligt beräkningar som WWF gjort i rapporten "Silent Invasion".