Turism- och rekreationsbranscherna runt Östersjön är sannolikt beroende av havsmiljöns tillstånd. Den här rapporten presenterar resultaten från en intervjuundersökning genomförd under våren 2008 med representanter från olika delar av branscherna i samtliga länder runt Östersjön. Studien utgör delprojekt 8 i Economic Marine Information, som är ett uppdrag till Naturvårdsverket från Sveriges regering. Huvudmålet har varit att hämta in branschrepresentanternas uppfattning gällande (1) om, och i så fall hur respektive bransch har påverkats (eller inte påverkats) av problem eller förbättringar av havsmiljön under de senaste tre decennierna, samt (2) hur känslig respektive bransch är för möjliga framtida förändringar i havsmiljön.