Torskbeståndet i Kattegatt är på en historiskt låg nivå. Mängden fisk som kan föröka sig anses ha minskat med 95 procent och det finns inga tecken på återhämtning. Avhandlingen konstaterar att det kan finnas ännu mindre lekmogen torsk än man trott – eftersom bestånden beräknas med bristfälliga metoder.