Antalet nyttjare och verksamheter vid kusten ökar ständigt - och står ofta i konflikt med varandra. Därför hör havsplaneringen framtiden till, menar miljöanalytikern och forskaren Mats Lindegarth.