Tiamin, eller vitamin B1, är viktigt för många grundläggande metaboliska processer. Det är ett essentiellt ämne för många organismer. I akvatiska miljöer produceras det huvudsakligen av växtplankton och transporteras i näringskedjan via betare och rovdjur.

Tiaminbrist hos topprovdjur har rapporterats från många områden. I Östersjön har det observerats i lax sedan 1974, ett tillstånd som kallats M74, och under senare tid har man observerat samma fenomen hos många sjöfåglar.

I denna avhandling har man undersökt vilka processer som styr flödet av tiamin från primärproducenterna till topprovdjuren, via djurplankton och planktonätande fisk. Salthalt, temperatur och ljusförhållanden påverkade växtplanktons vitamininnehåll, och halterna blev alltmer utspädda ju högre upp i näringskedjan man kom.

Sammanfattningsvis kan både naturliga och mänskligt orsakade förändringar påverka tiaminstatusen hos växtplankton, något som stör flödet av detta viktiga ämne och därmed påverkar hela Östersjöns ekosystem.