Avhandlingen behandlar de fysiologiska förändringarna i laxfiskar när de flyttar från sött till salt vatten. Resultaten visar att magtarmkanalen spelar en viktig roll för att upprätthålla salt- och vattenbalansen, bland annat genom att blodflödet till magtarmkanalen ökar samtidigt som vissa typer av tarmrörelser också ökar. Denna anpassning till saltare vatten kan förklara varför exempelvis laxfiskar uppehåller sig i åmynningar i flera dagar innan de fortsätter ut till öppet hav, trots att detta innebär ökad risk för predation.