Tånglaken i Sveriges hav blir allt mindre till storleken. Det visar såväl våra undersökningar som den fiskbeståndsövervakning Fiskeriverket utför på uppdrag av Naturvårdsverket. I Fiskeriverkets undersökningar noteras också en minskning av tånglakepopulationen, samt att tånglaken blivit något magrare under senare år. Minskade populationer har observerats även i till exempel Tyskland. Det har föreslagits att det kan ha att göra med att vattentemperaturen ökar: tånglakens fysiologi är bättre anpassad till ett kallare klimat, och arten trivs således bättre i kallare vatten.