Växtligheten på bottnarna längs Sveriges kuster mår generellt sett allt bättre, men det sker saker under ytan. I södra Östersjön har tången ännu inte fullt återhämtat sig – och på vissa platser i Västerhavet har det ekologiska tillståndet stadigt försämrats.