Tabeller 2022

Här visas resultat från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten i tabellform från 2001-2021. Provtagningar utförs två gånger per år, i juli och augusti. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets nya bedömningsgrunder från 2019. Varje station och samtliga tidsserier finns också att se i överskådliga diagram på www.svealandskusten.se.