Syrefria bottnar ökar i östersjön

De syrefria havsbottnarna i Egentliga Östersjön har ökat kraftigt sen millennieskiftet. Det ligger så mycket fosfor begravt i sedimenten i bottnarna att även om man skulle stänga av tillförseln från land helt och hållet så kommer vi nog att få dras med det här problemet bra många år framöver, säger Lars Andersson, oceanograf på SMHI.

Nånting har hänt med hela systemet. Vid millennieskiftet hade fem procent av Egentliga östersjöns bottnar så låga syrehalter att bara bakterier kunde förekomma där. Nu är vi uppe i 15 procent. Orsaken är framför allt utsläpp av fosfor från länderna runt östersjön, som under många år lagrats i bottensedimenten. Den lagrade mängden fosfor är gigantisk, och kommer enligt Lars Andersson att påverka östersjön under lång tid framöver.