För att förstå näringsdynamiken i havet är det viktigt att veta hur kopplingen ser ut mellan de interna processerna. Det är ett flertal faktorer som styr, från storskaliga klimat- och väderförhållanden som påverkar de fysikaliska processerna, till småskaliga fluktuationer som påverkar levnadsbetingelserna för det biologiska livet i havet. Näringsförhållandena påverkas inte bara av vattnets rörelser i sig, utan framförallt av syreförhållandena i vattenmassornas olika skikt.