Mellan 2014 och 2017 upprättade SLU Aqua ett Sekretariat för selektiv fiske, med syfte att stimulera utvecklingen av selektiva fiskemetoder i syfte att minska mängden oönskad fångst. Rapporten är en sammanställning av projekt där man använt olika sorters fiskeredskap inom olika typer av fisken. De olika fiskena är uppdelade mellan aktiva och passiva redskap. I sammanställningen har alla projekt bedömt efter en femgradig skala som sammanfattar resultatet av den vetenskapliga utvärderingen, redskapets tillämpbarhet i verkligt fiske samt behov av förvaltningsåtgärder och/eller andra incitament för att redskapen verkligen skall komma till bred användning i fisket.