Synpunkter på Sveriges havsplaner välkomnas

I december ska Havs- och vattenmyndigheten överlämna sina förslag till nationella havsplaner till regeringen, en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Fram till 14 juni får alla som vill möjlighet att komma med synpunkter på förslagen.

Detta är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner. Havsplanering görs för alla EU-hav och genom internationell samverkan för havsområden som är gränsöverskridande. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har i uppdrag att ta fram förslag till havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart, nu och i framtiden.

– Granskningen är det sista steget där vi tar in kommentarer på vårt förslag, tidigare har vi haft både en avstämning och ett samråd. Vi välkomnar alla kommentarer och skickar sedan med dem till regeringen tillsammans med våra slutliga förslag till havsplaner, säger Thomas Johansson på HaV, i ett pressmeddelande från myndigheten.

En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet. Den ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål. Havsplanerna beslutas av regeringen och blir vägledande för kommuner, regioner, och myndigheter i deras förvaltnings- och planeringsarbete. Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen eller yttersta skären i skärgårdarna.