Tema:

Sverige sämst på att skydda marina områden

En ny Helcom-rapport har sammanställt statusen för östersjöns marina skyddade områden. Miljöorganisationen Oceana konstaterar att Sverige är sämst, trots att vi har den längsta kusten. Dessutom skyddas områdena sällan mot det som är de verkliga hoten, nämligen övergödning, kommersiellt fiske och föroreningar.