Ett nytt samarbete mellan de båda myndigheterna Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, ska verka för att öka samarbete mellan både myndigheterna och aktörerna på fiskemarknaden. Det är första gången de båda myndigheterna lägger fram en gemensam strategi för yrkesfisket. Strategin kommer att pågå till 2020 då den kommer att revideras.