Bild: Solvin Zankl

Svenska forskare och experter ryter till

FN-rapporten om biologisk mångfald som publicerades för några dagar sen har fått starkt stöd från många forskare vid svenska lärosäten. Det finns många idéer om åtgärder, och en samstämmighet kring att drastiska förändringar i vårt sätt att leva behöver göras.

I rapporten visas att det fortfarande finns möjligheter att uppnå de globala mål som satts upp för biologisk mångfald och nyttjande av natur, men för detta krävs genomgripande omställningar. Handeln måste bli mer hållbar, och tillväxtmål måste ersättas med mål för livskvalitet. Twitter har i dagarna fyllts av inlägg från forskare som vill understryka allvaret i situationen.

I en debattartikel har trettio forskare och experter poängterat vikten av att ta rapporten på allvar. Ur ett svenskt perspektiv trycker de bland annat på vikten av att konsumera mindre, förstärka det rättsliga skyddet av biologisk mångfald och att låta hänsyn till arter, mark och vatten bli en självklar del i alla samhällssektorers arbete. De pekar också på den outnyttjade kunskapen som finns hos bland annat samer när det gäller hållbart nyttjande av naturen.

Rapporten kan leda till kraftfulla åtgärder för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald, men det hänger på beslutsfattare på alla nivåer om det ska bli så", säger Torbjörn Ebenhardt, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU.