Tema:

Svensk havsmiljö under lupp

Förvaltningen av havet står inför flera stora utmaningar. Torskbestånden i Kattegatt är på historiskt låga nivåer, och ytan med syrefria bottnar är rekordstor i östersjön. Halterna av dioxiner i lax och strömming från Bottniska viken är så hög att fisken inte får säljas utanför Sverige och Finland. Samtidigt finns en del positiva tecken när det gäller havsmiljöns tillstånd, i form av ökande populationer av havsörn, säl och östersjötorsk, och minskande halter av många miljögifter. Detta och mycket mer finns att läsa i den nyutkomna rapporten Havet 2012, som grundar sig på resultat från den svenska övervakningen av havsmiljön.