Bild: Magnus Thorlacius
Tema:

Svartmunnade smörbulten ökar

Den invasiva fiskarten Svartmunnad smörbult har etablerat sig ordentligt i de södra och mellersta delarna av Östersjön. Runt Muskö i Stockholms skärgård fångades exempelvis fem gånger fler av den i år jämfört med ifjol vid de provfisken som görs. Oroande men inte förvånande, enligt ansvariga forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser.

Den svartmunnade smörbulten härstammar från Kaspiska och Svarta havet, och har kommit in i östersjön genom fartygens barlastvatten. Arten trivs i skärgårdens bräckta vatten och förökar sig snabbt, men varför den ökar så kraftigt vet man ännu inte. En teori är att bristen på rovfiskar gynnar spridningen. Smörbulten finns även i Göteborgs hamn, och har visat sig klara högre salthalter bättre än man tidigare trott. Vid SLU, institutionen för Akvatiska resurser, utvecklas nu en hanteringsplan för svartmunnad smörbult för att föreslå åtgärder. Planen kommer att bli klar under hösten.