Tema: Tema:

Svartmunnad smörbult sprider sig

Svartmunnad smörbult är en invasiv art, som hittades Sverige 2008. Ett provfiske av SLU:s Kustlaboratorium året därefter visade att arten var väl etablerad i området. Ett enstaka fynd finns rapporterat i Karlshamn samma år och 2010 rapporterades den av sportfiskare i både Göteborgs hamn och Visby hamn. år 2011 kom första rapporten från Klintehamn, Gotland, och i år upptäcktes den på tre nya platser i Sverige.