Svalbards avloppsvatten blir renare

Nu tas första steget mot komplett avloppsrening i Svalbard och den arktiska regionen. Med traditionell rening kan 99 procent av mikroskräpet fångas upp.

Norska ögruppen Svalbard saknar idag nästan helt avloppsrening. Efter år av ökad turism, utsläpp från fiskeverksamhet och industrier, tillsammans med marint mikroskräp som förs till Arktis med havsströmmar, har föroreningar och utsläpp ökat dramatiskt. I mindre bosättningar är hanteringen av avloppsvatten och avfall ibland jämförbara med förhållanden i vissa utvecklingsländer

Men nu har frågan om avloppsrening blivit prioriterad. I en studie för norska Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Norska Polarinstitutet och Århus universitet, analyserat förekomsten av mikroskräp i omgivningarna runt Svalbard. I samband med detta undersökte man även vattnet i utloppet från ett nytt reningsverk vid forskningsbyn i Ny-Ålesund. Resultatet av studien visar att 99 procent av mikroskräpet fångades upp i reningsprocessen.

– Den här studien visar att det går att begränsa utsläppen kraftigt med traditionell avloppsreningsteknik. Halterna av mikroskräp i det renade avloppsvattnet är fortfarande förhöjda, men detta är ett viktigt första steg mot en fullt utbyggd avloppsrening i Svalbard och i hela den arktiska regionen, säger Maria Granberg, forskare på IVL.