Tema:

Surt när isen smälter

De arktiska fjordarna fungerar som portar mellan glaciärer och hav. När havsis och glaciärer smälter får det stora effekter på vattnet i fjordarna. Effekter som påverkar det öppna havet utanför.

I Arktis smälter både havsisen och glaciärer, som ett resultat av klimatförändringar. Vattnet i de grönländska fjordarna blir allt surare av smältvattnet, vilket kan få effekter både i fjorden och i de angränsande kustvattnen. Avsmältningen kan påverka fjordens cirkulation, näringsämnesförsörjning och växtplanktonens produktion.

Vid en expedition till Ryderglaciären med isbrytaren Oden undersökte forskare vilken effekt avsmältningen har på vattnet i fjordarna, och vilken effekt det får på den Arktiska oceanen. Fjordarna fungerar som portar mellan glaciärerna och det öppna havet, och är viktiga för glaciärernas stabilitet.

Nästan en tredjedel av den koldioxid som släpps ut till luften absorberas av haven. Det positiva med det är att den globala uppvärmningen saktas ner. Det negativa är att havsvattnet blir surare. Att den Arktiska oceanen är så kall och har ett högt inflöde av sötvatten gör att den är särskilt känslig för försurning. Samtidigt leder den ökande temperaturen i havet till att en mindre mängd koldioxid kan lösa sig i vattnet. Ett komplicerat samband där effekterna på ekosystemet ännu inte är utredda.

Expeditionen avslutades i september, och forskarna sammanställer de stora mängder data som samlats in under expeditionen, för att skapa sig en bild av havsförsurningens effekter i haven kring Arktis.