I denna rapport visas att bakterioplankton påverkas av tillgången på näringsämnen och att samtida miljöfaktorer har inflytande på deras samhällsstruktur. Det ökar vår kunskap om hur miljöstörningar påverkar marina bakterier, något som är viktigt för vår förståelse av havets biogeokemi och näringsvävar.