Pungräkor, eller Mysider, är både effektiva djurplanktonjägare och fettrika byten för många fiskarter. Trots deras viktiga roll i Östersjön är ganska lite känt om deras ekologi. Denna avhandling fyller några av ämnesluckorna, och författaren har också framgångsrikt utprovat en hydroakustisk metod för att inventera pungräkor i fält.