Bild
Bild: Kustbevakningen
;
Tema:

Stort utsläpp av okänt ämne i Bottenhavet

Ett stort utsläpp på en yta av 77 kvadratkilometer har upptäckts i Bottenhavet. Vad utsläppet består av är ännu oklart men det är inte mineralolja. Det finns i nuläget inget akut hot om att utsläppet ska nå kusten.

Utsläppet sträcker sig från strax norr om Gävle och upp till Härnösand, en sträcka på cirka 20 landmil.

- Det här är nog det största utsläppet vi haft av ett annat skadligt ämne än mineralolja, säger Kustbevakningens förundersökningsledare Jonatan Tholin till Sveriges Radio.

Utsläppet befinner sig cirka 10 landmil från svenska kusten och i nuläget finns det inget akut hot om att det ska nå kusten, men Kustbevakningen flyger över området för att se om det börjar driva någonstans. Man har även släppt provtagningsbojar för att fastställa vad utsläppet består av. Först när proverna analyserats kan man avgöra vilka eventuella åtgärder som ska vidtas.

En förundersökning gällande miljöbrott har inletts av åklagare och nu undersöks vilka fartyg som befunnit sig i området.