Storskalig rening av läkemedel

I vår tas en ny anläggning i bruk i Linköping som med hjälp av ozon kommer att kunna rena bort nittio procent av läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Även reningen av organiskt kol och kväve kommer att förbättras genom den nya tekniken. Därigenom är Linköping först med storskalig rening av läkemedelsrester i Sverige.

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Läkemedel är ofta byggda av stabila ämnen för att fungera som de ska, men detta gör också att de är svåra att rena bort ur avloppsvatten och blir kvar i miljön under lång tid. Ekosystemen i sjöar och hav påverkas negativt av läkemedel. Nu finns teknik för att rensa bort både hormoner och antibiotika, ångestdämpande preparat, smärtstillande mediciner att kunna renas bort. Tekniken har testats tidigare i Knivsta kommun, i samarbete med KTH. Linköping är först ut med att använda tekniken storskaligt.