Fasta fiskfällor fångar för mycket småfisk. Fiskens chans till överlevnad efter sortering är mycket låg, och på sikt kan detta hota bestånden av strömming, sik och abborre. Denna avhandling visar att redskapen ganska enkelt kan anpassas så att småfisk kan smita ut.