I denna avhandling sammanställs Stockholms rika marina historia för första gången. Den berättar om allt ifrån fiskebryggor, varv och badinrättningar till de 150 fartygsvrak som hittats i staden under de senaste 350 åren. Inget av dessa skepp är i närheten av Vasaskeppets prakt, men de kan istället berätta om Stockholms vardagliga historia. Om strömmingstransporter från Bottenhavet, om roddarmadammer och om en stad som för bara 100 år sen verkligen gjorde skäl för att kallas Nordens Venedig.