Denna avhandling ökar kunskapen om de gäddor som vandrar upp i sötvatten för att leka. Resultaten visar att föryngringen i sötvatten idag är väldigt framgångsrik, trots kraftigt förstörda lekområden. Bestånden i Östersjön består till stor del av gäddor med sötvattensursprung. Gäddorna återvänder gärna till sin hemmabäck, vilket kan innebära att gäddorna består av enskilda skyddsvärda populationer.