Bild: IVL Svenska miljöinstitutet
Tema:

Snabba lösningar - funkar de?

Diskussionerna om snabba och smarta lösningar på Östersjöns problem med övergödning och döda bottnar har pågått länge. Syrepumpning och muddring är några exempel på metoder som testats. Dessa förslag på så kallad geoengineering är politiskt attraktiva eftersom de lovar en ”quick fix” för Östersjön.

"I själva verket är denna diskussion en allvarlig distraktion från det verkliga problemet - den externa näringsbelastningen från land." Det menar Baltic Eyes forskare Michelle McCrackin, som har granskat geoengineering i sjöar. Så länge de bakomliggande orsakerna till övergödningen inte åtgärdas, kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av att fortsätta behandla symptomen. Det finns positiv potential i havsbaserad geoengineering – när den används på ett målinriktat sätt och i små, slutna vikar. Men det får inte bli en fråga om antingen åtgärder på land eller åtgärder till havs. Det måste vara både och.