Fiskeriverket fick i juni 2009 i uppdrag av Jordbruksdepartementet att utreda det småskaliga kustfisket och se vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att stärka det. Tretton typer av fisken har identifierats som småskaliga kustfisken